Opbaring

1. Thuisopbaring

In het huis van de overledene, of in de eigen kamer in de zorginstelling waar de overledene verbleef, of in het huis van een naaste, wordt de overledene opgebaard. Iemand ‘thuis’ hebben biedt veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. De vertrouwde omgeving geeft mensen bovendien de gelegenheid rustig, gepast en op eigen wijze afscheid te nemen. Indien iemand maar enigszins de wens heeft om thuis opgebaard te worden, dan zullen wij alles in het werk stellen om dit te realiseren. Tijdens de periode van thuisopbaring zullen we dagelijks langskomen.

2. Uitvaartcentra en andere opbaarlocaties

U kunt er voor kiezen uw overleden dierbare elders te laten opbaren. Impact uitvaartzorg werkt samen met diverse uitvaartcentra, kerken en andere uitvaartondernemers met opbaarmogelijkheden.  Het kan ook zijn dat u een hele andere, meer persoonlijke, opbaarlocatie in gedachten heeft. Samen kunnen wij daarover nadenken en kijken wat mogelijk is.

U kunt ervoor kiezen één of meerdere afscheidsmomenten af te spreken, waarop u uw overleden dierbare kunt bezoeken. Tijdens deze momenten zal Impact Uitvaartzorg altijd aanwezig zijn. Sommige uitvaartcentra hebben tevens een zogeheten ’24 uurs-kamer’ waarvan u als nabestaande de sleutel kan ontvangen: zo kunt u op ieder gewenst moment uw overleden dierbare bezoeken.

3. Gedeeltelijke thuisopbaring

Impact uitvaartzorg biedt ook een gedeeltelijke thuisopbaring aan. Deze vorm van opbaring is een mooi alternatief voor naasten die hun overleden dierbare op bepaalde momenten thuis willen opbaren, maar niet gedurende een lange periode. Of wanneer er veel mensen verwacht worden bij het afscheid. De directe nabestaanden kunnen dan thuis in alle rust afscheid nemen en andere belangstellenden kunnen dat dan elders doen.

Wij plannen volgens uw wens de momenten waarop wij uw overleden dierbare bij u thuisbrengen en u in alle rust afscheid kan nemen. Op een afgesproken tijdstip halen wij uw overleden dierbare weer op en brengen hem/haar over naar de opbaarruimte elders. Wij zullen bij alle afscheidsmomenten aanwezig zijn.